FENG SHUI KONZULTACE

Rozbor Feng Shui

V životě člověka se příznivě odráží dobrá kvalita jeho ducha a dobrá kvalita jeho prostředí-prostoru, který obývá. K harmonizaci bytu nebo domu je možné použít intuici, ale lze také pracovat s technikami užívanými ve Feng Shui, které jsou velmi dobře použitelné a mohou být dobrou inspirací při řešení bydlení.

Ve svých rozborech vycházím z tradičního Feng Shui, používám metody a výpočty dané Školou formy i Školou kompasu aplikované na naše západní tradice a prostředí. Základem je Škola formy. Pro zohlednění osobnosti klienta používám Ming Kua charakteristiky a astrologii Čtyř pilířů. S prostorem pracuji podle Pa Kua, diagramu Ba Zhai a Letící hvězdy.

Propojením všech rozborem získaných informací vznikají má doporučení pro klienta a daný prostor či případně návrh interieru. Cílem je pracovat na konkrétních požadavcích klienta např. zlepšení spánku, harmonii vztahů členů domácnosti či kariéře a obvykle navrhuji úpravy pro dosažení harmonie mezi člověkem a prostorem, který obývá. Správné použití technik Feng Shui přináší kvalitu do našeho bydlení a bytí.

  předchozí stránka | další stránka  

trigramy Feng Shui
Inspirací pro bydlení jsou charakteristiky směrů v prostoru dle Feng Shui
copyright © 2010 - 2015 fengshui-harmonizace.cz